آموزش های علیرضا علیمردانی

لیست دوره های آموزشی که علیرضا علیمردانی ارائه می نماید:

icon گروه کیفیت و مشتری:

 1. تشریح الزامات مدیریت کیفیت ISO 9001
 2. مدیریت سیستم ها و روش ها 
 3. راهنمای مستندسازی مبتني بر استاندارد ایزو 10013
 4. نيازسنجي، برنامه ريزي و سنجش اثربخشي آموزشي مبتني بر استاندارد  ISO 10015 
 5. مدیریت دانش
 6. ممیزی داخلی / اصول مميزي   ISO 19011
 7. مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ISO 10002
 8. مدیریت رضایت مندی مشتری  ISO 10004
 9. مدیریت ارتباط با مشتری  CRM
 10. اصول و فنون مذاكره
 11. زبان بدن

icon گروه ریسک و بهبود:

 1. سيستم هاي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه  و اجرای اثربخش آن ها
 2.  Problem Solving حل مسئله 
 3. مدیریت ريسک بر اساس استاندارد ISO 31000
 4.  تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه فرآیند و اثرات آن FMEA  
 5.  COQ  مديريت هزينه هاي كيفيت 
 6. Poka Yoke خطا ناپذيرسازي 

icon گروه استراتژی:

 1. مدیریت استراتژيک  
 2. كارگاه تدوين مأموريت، چشم انداز، ارزش ها و اهداف 
 3. تدوین طرح کسب و کار  Business Plan 
 4. استراتژی اقیانوس آبی
 5. رویکرد فرآیندی 
 6. تفکر سیستمی 
 7. اصول مدیریت
 8. اصول و مهارت های سرپرستی 

icon گروه سازمانی:

  1. مدیریت استرس 
  2. رهبری تغییر
  3. مدیریت زمان 
  4. مدیریت رفتار سازمانی
  5. مدیریت تحول سازمانی 
  6. تولید ناب 
  7. مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی 
  8. بهبود مستمر
  9. نظام پیشنهادها Suggestions System 
  10. آیین نگارش، مکاتبات اداری، اصول گزارش نویسی 
  11. مدیریت موثر جلسات

  icon گروه منابع انسانی:

   1. سیستم های انگیزشی، ارزیابی عملکردKPI‌  و پاداش 
   2. مديريت منابع انساني
   3. مديريت منابع انساني برای مدیران غیر منابع انسانی
   4. آشنایی با تکنیک ارزیابی 360 درجه کارکنان در جهت بهبود رفتار سازمانی 

   icon گروه خلاقیت:

    1. مديريت خلاقیت و نوآوری
    2. آشنایی با  TRIZ نوآوري نظام يافته 

    icon گروه توسعه:

     1. سیستم سازی برای آزادسازی زمان مدیریت ارشد
     2. مديريت موفقيت پايدار سازمان مبتني بر استاندارد   ISO 9004
     3. ارتباطات و شبکه سازی برای توسعه کسب و کار
     4. مسئولیت اجتماعی سازمان CSR بر اساس استاندارد ISO 26000
     5. مهندسی ارزش 
     6. الگوبرداری سیستماتیک یا بهینه کاوی BENCH MARKING 
     7. نظام آراستگی محیط کار  5S 
     8. ارزیابی، انتخاب و ارتقای تامین کنندگان 
     9. مدیریت خرید اینترنتی ویژه واحدهای بازرگانی داخلی و تدارکات
     10. مدیریت شبکه های اجتماعی در کسب و کار

     طراحی سایت : پافکو