تجارب من

من در طول سالهایی که مشغول کار هستم تجربه های مختلف و ارزشمندی کسب کرده ام.

از جمله همکاری با هیوندای، کیا موتورز، شهرداری تهران، کوماتسو، گلستان و بسیاری شرکتها و برندهای دیگر